Literatuur over Janusz Korczak

Het onderstaande overzicht bestaat uit een aantal werken over het leven en werk van Janusz Korczak, zijn ideeën, en de waarde hiervan voor de praktijk van nu in onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening, enz.
Kinderen zijn al groot"Kinderen zijn al groot", Joop Berding
Werken met kinderen volgens Janusz Korczak
Uitgever: SWP, Utrecht, 1995, 80 blz.
ISBN: 90-6665-141-5Kinderen zijn al groot geeft de kerngedachten weer van een groot pionier in het werken met jonge kinderen, die lang in de schaduw is gebleven van befaamde personen, zoals Freud en Montessori, Piaget en Petersen.

Deze uitgave is een direct in de praktijk van het kinderwerk te gebruiken gids, omdat er op systematische wijze de belangrijkste onderwerpen in de dagelijkse omgang met kinderen aan de orde worden gesteld. Deze worden geïllustreerd aan de hand van het werk van Korczak. De taal van Korczak die in deze voorbeelden doorklinkt, is zo ongehoord levendig, dat je je niet alleen in contact voelt met de man en zijn gedachten, maar ook met de kinderen waar hij het over heeft. Door de heldere opbouw en de vele praktische voorbeelden een onmisbaar boek voor alledag, voor een ieder die in kinderen is geïnteresseerd.
Dit boek is uitverkocht, maar nog wel te lenen van de Janusz Korczak Stichting.

terug naar de titels


"In de ban van het kind", Joop Berding
Pedagogisch handelen in de kinderopvang.
Uitgever: Koninklijke Van Gorcum te Assen, 2005. 112 blz., met 32 foto's
ISBN: 90-232-4111-8

In dit boek gaat het over het opvoeden van jonge kinderen in kindercentra (van baby- tot en met NSO-groepen) met Janusz Korczak als inspiratiebron. Het staat vol met verhalen en gebeurtenissen uit de praktijk van alledag: over het eerlijk en rechtvaardig samenleven en samenwerken in de groep; over het betrekken van kinderen bij het reilen en zeilen van de groep; over de betekenis van pedagogische kwaliteit. De praktijkverhalen uit de kindercentra worden steeds verbonden met kerngedachten en prikkelende citaten uit het rijke werk van Korczak. Het boek is bestemd voor mensen in opleiding voor de kindercentra (met name spw-3) en ook voor groepsleiding, hoofden van kindercentra en pedagogisch begeleiders en voor eenieder die het samenleven en samenwerken met kinderen ter harte gaat . Bij elk hoofdstuk zijn denk-, discussie- en werkopdrachten opgenomen.

terug naar de titels


dokter Korczak, ik stik in de klas"dokter Korczak, ik stik in de klas", Kees Waaldijk en Nelianne de Boo
leven en leren met kinderen
Uitgever: Schalmei, Steenwijk, 1987, 116 blz.
ISBN: 90-6953-005-8Voor een aantal ouders en onderwijsmensen leidde de kennismaking met Korczak tot het stichten van een basisschool (Noordwolde, Friesland).

Dit boekje is de neerslag van de belangrijkste ideeën van Korczak over opvoeding en onderwijs, en van het schoolexperiment Matthijsje. Het is zeer geschikt als eerste kennismaking met de mens Korczak en zijn pedagogische ideeën.

terug naar de titels


Weg met de opvoeding"Weg met de opvoeding", René Görtzen
Met een keuze uit het werk van Janusz Korczak, E. von Braunmühl en Alice Miller
Uitgever: Boom, Meppel, 1984, 245 blz.
ISBN: 90-6009-546-4Weliswaar eist men van kinderen tegenwoordig niet langer straffe gehoorzaamheid, rigide plichtsbesef en volgzaamheid, maar van een echte gelijkwaardigheid en erkenning van de rechten van het kind is nog altijd geen sprake. De opvoeding wordt 'toegediend' in het belang van het kind en zijn toekomst; al te vaak is de uitwerking averechts: het kind ziet zich aangetast in zijn vrijheid en natuurlijkheid, en te kort gedaan in zijn recht voor zichzelf op te komen. In dit boek wordt gepleit voor afschaffing van de opvoeding en voor een ouder-kindrelatie die op vriendschap is gebaseerd.

terug naar de titels


Een mensenleven voor het kind"Een mensenleven voor het kind", René Görtzen (red.)
Janusz Korczak (1878-1942)
Uitgever: Kok, Kampen, 1994, 165 blz.
ISBN: 90-242-6272-0In mei 1992 vond te Amsterdam een studiedag plaats over de actuele betekenis van de ideeën van de Pools-joodse kinderarts, pedagoog en schrijver Janusz Korczak. Georganiseerd werd de bijeenkomst door de Janusz Korczak Stichting, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam - vakgroep Pedagogische Wetenschappen.

De teksten van de lezingen en workshops werden na de studiedag door de auteurs herzien en uitgebreid. Ze zijn in deze bundel aangevuld met vijf nieuwe bijdragen, waaronder een uitvoerig inleidend hoofdstuk van René Görtzen over het leven en werk van Janusz Korczak.

terug naar de titels


JK: Bibliografisch benaderd"Janusz Korczak: bibliografisch benaderd", René Görtzen
Uitgever: SWP en R. Görtzen, Amsterdam, maart 2001, 175 blz.
ISBN: 90-6665-393-0Janusz Korczak (1878-1942) was een Pools-Joodse arts, pedagoog en schrijver van kinderboeken die in augustus van 1942 gedeporteerd werd naar Treblinka.
Als geen enkel pedagoog voor of na hem benaderde hij het kind niet via de wetenschap, maar langs de weg van de waarneming, intuïtie en fantasie. Bijna veertig boeken en brochures, honderden opstellen en meer dan duizend feuilletonistische bijdragen getuigen van zijn poëtische natuur, zijn liefde en respect voor kinderen en zijn verlangen naar een betere wereld.
In deel A van deze Korczak-bibliografie leert men zijn werk kennen aan de hand van uitvoerige beschrijvingen van zijn belangrijkste geschriften.
Deel B geeft een overzicht en samenvatting van honderden publicaties over zijn leven, werk en betekenis. De bibliografie wordt afgesloten met meerdere registers.


terug naar de titels


To do justice to a child"To do justice to a child", Janusz Korczak Stichting (red.)
Dutch international Janusz Korczak conference report
Uitgever: Janusz Korczak Stichting, Amsterdam, 1996, 139 blz.
ISSN: 0926-3659Van zeventien tot zeventig, van Wladivostok tot Sao Paulo, van New Delhi tot Vilnius, van schoolkind tot professor, van lachen tot huilen, van diepe reflectie tot wild dansen.

Zo gemengd en gekleurd was de Nederlandse internationale Janusz Korczak conferentie in Vierhouten van 23 tot en met 27 oktober 1995. De conferentie concentreerde zich op de praktische relevantie van Janusz Korczak nu, lezingen werden vermeden, actieve participatie van alle deelnemers werd verwacht.

Het verslag behandelt de zeven thematische workshops, de creatieve activiteiten, de rechtzitting 'tegen' Korczak en 'Vals Spel', een toneelstuk geschreven door Moniek Nusselein en gespeeld door het 'Volttheater'. (Engelstalig boek)

terug naar de titels


De ongehoorde rechten van het kind"De ongehoorde rechten van het kind", Janusz Korczak Stichting (red.)
Bundel naar aanleiding van het derde lustrum van de Janusz Korczak Stichting
Uitgever: Janusz Korczak Stichting, Amsterdam, 1997, 134 blz.
ISBN: 90-803953-1-5De Janusz Korczak Stichting vierde 25 oktober 1997 haar derde lustrum met een studiedag. In deze bundel zijn de op deze dag gehouden lezingen aangevuld met ruim vijftien andere, in het algemeen korte, bijdragen. Uit deze bundel spreekt de veelzijdigheid van Janusz Korczak. Tegelijkertijd laten de auteurs zien hoe verschillend zij zijn geraakt door Korczak.

terug naar de titels


The King of Children"The King of Children", Betty Jean Lifton
A biography of Janusz Korczak
Uitgever: Farrar, Straus & Giroux, New York, 1988, 404 blz.
ISBN: 0-374-18124-1Eén van de meest complete biografieën. Verwerkt zijn veel interviews met mensen die als kind of collega Korczak gekend hebben. Dat levert een (soms te) gedetailleerd beeld op van een man die ook weleens onaardig tegenover kinderen kon zijn. Smeuig zijn de vele anekdotes die verraden dat de humor een bij Korczak belangrijk 'opvoedingsmiddel' was. (Engelstalig boek)

terug naar de titels


Korczak en de kinderen"Korczak en de kinderen", Erwin Sylvanus
toneelstuk
Uitgever: De Bezige Bij, Amsterdam, 1960, 88 blz.
ISBN: onbekendEen toneelstuk dat op 5 februari 1960 door de toneelgroep Puck onder regie van Egbert van Paridon in Amsterdam voor het eerst in Nederland werd opgevoerd. Het stuk kent totaal vijf rollen. Deze werden gespeeld door Wim van den Heuvel (verteller), Piet Römer (commandant Wehrmacht), Jan Hundling (dokter Korczak), Karin Hage (Joodse verpleegster/Duitse vrouw) en Marie-José Nysten (een kind). Dit indrukwekkende toneelstuk word nog zeer regelmatig met succes opgevoerd.

terug naar de titels


Kinderen als medeburgers"Janusz Korczak, over klein zijn en groot worden", Kees Waaldijk
Uitgever: SWP, Utrecht, 1999, 111 blz.
ISBN: 90-6665-307-8Dit boek geeft een inleiding op het leven en in het bijzonder het werk en de denkbeelden van de Pools-Joodse arts-pedagoog Janusz Korczak (Henryk Goldszmit, 1878-1942). Achtereenvolgens komen aan de orde: Zijn levensloop; het befaamde door hem gestichte en geleide weeshuis; zijn visie op kind en opvoeding; zijn plaats en actuele betekenis in de moderne pedagogiek. Voor een ieder die geïnteresseerd is in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en de ideeën van Korczak geeft dit boek in kort bestek een uitstekend overzicht.

terug naar de titels


Laatste update: 18 oktober 2013